Historisk arkiv

Her er Norges nye strategi for matsikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Afrikansk mat, forskning på nye kornsorter og nye former for fiskefôr sto på programmet da utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås la fram den nye strategien for matsikkerhet.

Afrikansk mat, forskning på nye kornsorter og nye former for fiskefôr sto på programmet da utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås la fram den nye strategien for matsikkerhet. 

Utviklingsmintser Holmås til høyre, landbruks- og matminister Slagsvold Vedum nr. to fra venstre.
Utviklingsministeren og landbruks- og matministeren var med da den nye strategien for matsikkerhet ble lansert. (Foto: UD)

Holmås presenterte strategien «Matsikkerhet i et klimaperspektiv» på Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås tirsdag, sammen med fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum. 

- Mat er en menneskerett. Nesten én milliard mennesker sulter og er underernært, og det er et alvorlig brudd på deres rettigheter, sier Holmås. 

Holmås understreket også at årsakene til sult og underernæring er mange og sammensatte. 

- Matsikkerhet handler om rettferdig fordeling. Å tilpasse mat og jordbruk til et nytt og endret klima er nødvendig for å sikre at fattige land kan sørge for mat til sine egne. Vestlige land har et ansvar for å bidra, understreket han.

Holmås roste også det gode samarbeidet med Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet for å få på plass den nye strategien. 

Norge gir i dag nesten en milliard kroner årlig til ulike tiltak innen matsikkerhet. Den nye strategien for matsikkerhet legger opp til en økning i denne støtten på 500 millioner kroner over en periode på tre år. 200 millioner kroner av denne økningen er foreslått i budsjettet for 2013. 

Les den nye strategien for matsikkerhet.

Se innslag hos NRK nyheter her.