Historisk arkiv

Regjeringen vil styrke menneskerettighetene i FNs arbeid på landnivå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har besluttet å bidra med åtte millioner kroner til FNs fond for integrering av menneskerettigheter i FNs arbeid på landnivå. Det norske bidraget ble annonsert i FNs menneskerettighetsråd i Genève tidligere denne uken.

Norge har besluttet å bidra med åtte millioner kroner til FNs fond for integrering av menneskerettigheter i FNs arbeid på landnivå. Det norske bidraget ble annonsert i FNs menneskerettighetsråd i Genève tidligere denne uken.

- Regjeringen har som mål å bidra til økt vektlegging av menneskerettighetene i FNs arbeid. Fondet er et viktig verktøy for å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene på landnivå, sier statssekretær Gry Larsen

Fondet skal bidra til at FNs landteam får bedre tilgang på kompetanse om det internasjonale menneskerettighetssystemet og hvordan dette kan være til hjelp for statene. Større kunnskap på dette feltet vil også styrke forutsetningene for at FNs landteam ikke viker tilbake for å ta opp menneskerettighetsutfordringer.

- Fondet vil blant annet være viktig for å styrke gjennomføringen av aksepterte anbefalinger fra FNs landgjennomganger, sier statssekretær Gry Larsen. 

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) er den viktigste organisasjonen i det internasjonale MR-arbeidet og en viktig ressurs for å integrere menneskerettighetene i FNs aktiviteter. Norge inngikk i 2011 en treårig avtale med OHCHR for perioden 2011-2013.  I henhold til avtalen vil Norges bidrag til OHCHR for denne perioden utgjøre 180 millioner kroner. Norge er dermed blant de største bidragsytere til OHCHRs arbeid.

Hele FN-systemet har ansvar for å fremme menneskerettigheter gjennom en såkalt rettighetsbasert tilnærming. Å støtte opp om høykommissærens spesialkompetanse på menneskerettigheter, som dedikert talerør for menneskerettighetsfeltet, er avgjørende for å bidra til en positiv utvikling av menneskerettighetene.