Historisk arkiv

Norge inngår avtale med ILO for å styrke Colombias fagbevegelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge signerte fredag en avtale med ILO – FNs internasjonale arbeidsorganisasjon – for å styrke Colombias fagbevegelse. ILO vil bistå en hardt prøvet colombiansk fagbevegelse i å rekruttere flere medlemmer, øke organisasjonsgraden og styrke deres forhandlingskapasitet.

Norge signerte fredag en avtale med ILO – FNs internasjonale arbeidsorganisasjon – for å styrke Colombias fagbevegelse. ILO vil bistå en hardt prøvet colombiansk fagbevegelse i å rekruttere flere medlemmer, øke organisasjonsgraden og styrke deres forhandlingskapasitet. 
 
- Avtalen som vi i dag har inngått med ILO, vil gi de tre colombianske hovedsammenslutningene CUT, CTC og CGT nye redskap i deres kamp for å fremme arbeidstakeres rettigheter i Colombia. Situasjonen for landet fagbevegelse fortsetter å være alvorlig til tross for at Colombias regjering har iverksatt tiltak for å bedre situasjonen. Årlig blir flere titalls fagorganiserte drept og et stort antall blir truet eller utsatt for overgrep, sier statssekretær Gry Larsen. 
 
Avtalen med ILO om norsk støtte på 9 millioner kroner for å styrke fagbevegelsen i Colombia er en del av regjeringens globale satsing på å fremme arbeidstakerrettigheter og anstendig arbeid. Valget av Colombia som ett av fokuslandene for denne satsingen henger blant annet sammen med at fagforeningsaktivister har vært blant de hardest rammede gruppene i den langvarige interne væpnede konflikten i Colombia.