Historisk arkiv

Fordømmer drap på helsearbeidere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Norge fordømmer drapene på ni helsearbeidere nord i Nigeria før helgen, sier statssekretær Arvinn Gadgil.

– Norge fordømmer drapene på ni helsearbeidere nord i Nigeria før helgen, sier statssekretær Arvinn Gadgil. 

– Helsearbeidere må respekteres og beskyttes under enhver omstendighet. Vi er svært bekymret for den økende volden, spesielt hvis dette betyr at helsesektoren er i ferd med å bli et nytt terrormål. Det rammer ikke bare helsearbeiderne, men også kampen mot polio og noen av de svakeste i fattige områder av verden, sier Gadgil. 

I 1985 fantes polio i 125 land. I dag finnes sykdommen i kun tre land: Afghanistan, Pakistan og Nigeria. Nigeria er det eneste landet i verden der antall poliotilfeller har økt det siste året. 

Nigeria: Vaksinering mot polio. Landet er likevel det som hadde flest tilfeller i 2012. (Foto: Gates Foundation)

– Vaksinering mot polio er nødvendig for å snu denne trenden. De drepte helsearbeiderne deltok i en landsomfattende kampanje for poliovaksinering i Nigeria. Nigeria er det landet som hadde flest poliotilfeller i 2012, sier Gadgil. 

Norge og Storbritannia samarbeider med myndighetene i Nigeria for å bedre mødre- og barnehelse og øke vaksinedekningen i Nord-Nigeria. Nigerias president Goodluck Jonathan har satt fokus på å redde mødre og barn i Nigeria og verden for øvrig. Sammen med statsminister Stoltenberg ledet han en FN-kommisjon for å gi flere tilgang til billigere og livsviktige medisiner. 

– Målet er å utrydde polio. Det er fullt mulig. Resultatene av jobben som gjøres for å vaksinere flere mot polio har vært gode. Men sikkerhetssituasjonen i Nigeria er nå en økende trussel, sier Gadgil. 

Tidlig på 2000-tallet var en del muslimske ledere i Nord-Nigeria motstandere av polio-vaksinering. De informerte feilaktig om at vaksinering kunne føre til sterilitet og aids. Resultatet var at vaksinasjonsdekningen falt og antallet poliotilfeller økte i Nord-Nigeria og nabolandene. 

I desember i fjor ble også 19 helsearbeidere som jobbet med å vaksinere folk mot polio i Pakistan drept.