Historisk arkiv

FN fortsetter sin innsats i Vest-Sahara

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

FNs sikkerhetsråd vedtok 25. april å arbeide for en rettferdig, varig og gjensidig akseptabel politisk løsning på konflikten i Vest-Sahara. Løsningen må ivareta den sahrawiske befolkningens rett til selvbestemmelse. FN-operasjonen i Vest-Sahara, Minurso, ble forlenget med et år. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

FNs sikkerhetsråd vedtok 25. april å arbeide for en rettferdig, varig og gjensidig akseptabel politisk løsning på konflikten i Vest-Sahara. Løsningen må ivareta den sahrawiske befolkningens rett til selvbestemmelse. FN-operasjonen i Vest-Sahara, Minurso, ble forlenget med et år. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.
 
- Det er positivt at partene ønsker å fortsette fredsforhandlingene, men det er behov for at de viser enda større vilje. En løsning på denne langvarige konflikten og økt samarbeid mellom nabolandene og de øvrige landene i regionen vil være et viktig bidrag til stabilitet og sikkerhet i Nord-Afrika og Sahel, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
 
- Sikkerhetsrådet understreker viktigheten av å bedre menneskerettighetssituasjonen så vel i Vest-Sahara som i flyktningleirene i Tindouf i Algerie, og ønsker velkommen de tiltakene som allerede er igangsatt.
 
- Partene må samarbeide med verdenssamfunnet om å utvikle og gjennomføre flere uavhengige og troverdige tiltak for å sikre full respekt for menneskerettighetene, sier utenriksministeren.
 
Norge vil følge menneskerettighetssituasjonen tett, og er rede til å assistere FN og partene på dette området. Norges prinsipielle holdning er at overvåkning av menneskerettigheter bør inngå i alle FN-operasjoner.