Historisk arkiv

Anbefalinger fra konferansen om høyreekstremisme og hatkriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Mer enn 150 deltakere fra 25 europeiske land og 70 organisasjoner deltok på den to dager lange konferansen om høyreekstremisme og hatkriminalitet. Anbefalingene er oppsummert i 16 punkter rettet mot myndigheter, politikere, media, sivilt samfunn og andre.

– Vi tok initiativet til konferansen fordi vi er bekymret og fordi vi bryr oss. Konferansen har vist at dette er utfordringer som krever handling. Vi skal ta med oss anbefalingene fra konferansen i vårt videre arbeid mot høyreekstremisme og hatefulle ytringer både her hjemme og internasjonalt, sa statssekretær Gry Larsen da hun avrundet konferansen i Oslo 15. mai.