Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny lov bryter med Russlands internasjonale forpliktelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Vi er bekymret for at forslaget til ny nasjonal lov som vil forby «propaganda» om homofili overfor mindreårige, vil forverre situasjonen for seksuelle minoriteter i Russland. Vi har tatt opp vårt syn på de allerede vedtatte lovene med russiske myndigheter og vil fortsette med det, sier statssekretær i Utenriksdepartementet, Gry Larsen.

Et forslag til ny lov som vil forby propaganda om homofili overfor mindreårige er lagt fram for en første lesning i Russlands nasjonalforsamling. 

- Vi er tydelige når vi mener at de nye lovene bryter med Russlands internasjonale forpliktelser. Før loven i St. Petersburg ble vedtatt, gikk vårt generalkonsulat sammen med flere europeiske lands stedlige representanter og kritiserte lovforslaget. Dette ble gjort både i brevs form og i møte med lederen for den lovgivende komitéen, sier Larsen. 

Norge arbeider for rettighetene for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer), ikke bare i Russland, men på generelt grunnlag, i de multilaterale organisasjonene som arbeider normativt og langsiktig med menneskerettigheter og verdispørsmål. Dette er organisasjoner som for eksempel Europarådet, OSSE og FN. Her står vi sammen med andre for å få større oppmerksomhet og konkret handling for å ivareta rettighetene for seksuelle minoriteter. Norge er den største bidragsyteren til FNs høykommissærs arbeide på LHBT-området, og vi har også støttet opprettelsen av en LHBT-enhet i Europarådet for å styrke organisasjonens arbeid på dette feltet.

- Vi har også tatt initiativ til en internasjonal konferanse i Norge i løpet av våren som skal sette fokus på LHBT-personers situasjon i verden. Vårt mål er å bidra til at seksuelle minoriteters rettigheter skal respekteres på lik linje som alle andres. Da må vi fokusere på alle land der vi opplever en vanskelig situasjon for LHBT, også Russland, sier Larsen.

Til toppen