Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Norge fryser all budsjettstøtte til Malawi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Mye tyder på at betydelige midler er underslått fra finansdepartementet i Malawi. Presidenten har bedt Verdensbanken og Storbritannia om assistanse til å finne ut av alvorlige korrupsjonsmistanker. Utenriksdepartementet besluttet 10. oktober 2013 å fryse videre utbetalinger av budsjettstøtte til Malawi inntil det er kommet uavhengige bekreftelser på at svakheter i landets system for økonomistyring er effektivt rettet opp.

Hittil i år er det utbetalt 250 millioner kroner i bistand til Malawi. Av dette er 50 millioner budsjettstøtte.

- Det som skal ha skjedd i Malawis finansdepartement er veldig bekymringsfullt. Vi må få alle kort på bordet, og jeg er glad for at president Banda tar tak. Dersom hun skulle ønske å få hjelp fra Norge i etterforskningen, skal vi se hva vi kan bidra med. Vi har nulltoleranse for korrupsjon og kan ikke betale ut mer budsjettstøtte til malawiske myndigheter før vi har fått en fullt ut tilfredsstillende løsning på denne saken, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Malawi er et av Afrikas fattigste land. Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås besøkte Malawi i november 2012. Foto: Svein Bæra/UD
Malawi er et av Afrikas fattigste land. Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås besøkte Malawi i november 2012. (Svein Bæra, UD)

Malawi er det fattigste av de norske samarbeidslandene i sørlige Afrika, med en gjennomsnittlig levealder på 52 år for menn og 54 år for kvinner. Situasjonen for landets 15,5 millioner innbyggere er preget av lav inntekt, lite mat, mangelfull skoleutdanning og dårlig tilgang på medisinsk behandling. Mange er rammet av hiv/aids, malaria og tuberkulose. Støtte til matsikkerhet og helsesektoren er de viktigste innsatsområdene fra Norge, med tydelig fokus på likestilling og kvinners rettigheter.

Se også: Norge styrker kontrollen med bistandsmidler.