Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Morten Høglund ny spesialrådgiver for Arktis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Stortingsrepresentant Morten Høglund blir ny spesialrådgiver for Arktis i Utenriksdepartementet.

Stortingsrepresentant Morten Høglund blir ny spesialrådgiver for Arktis i Utenriksdepartementet. 

 –  Jeg er glad for at vi kan trekke på Morten Høglunds brede parlamentariske kompetanse. Dette vil styrke vårt arbeid med nordområdene, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Oppmerksomheten om utviklingen i Arktis er økende internasjonalt. Samtidig er kunnskapen om Arktis varierende og ofte mangelfull i ulike miljøer internasjonalt.  For å styrke utenrikstjenestens nordområdediplomati og øke norsk synlighet internasjonalt, opprettes en spesialrådgiverstilling for Arktis.

- Høglund er en bredt respektert utenrikspolitiker som skal bidra til å formidle norsk nordområdepolitikk og syn på utviklingen i Arktis. Han vil også utvikle kontakten med internasjonale aktører og nettverk som i økende grad orienterer sin oppmerksomhet om arktiske spørsmål, sier Eide

Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde. Overordnet målsetting med regjeringens nordområdestrategi er å skape bærekraftig vekst og utvikling i nordområdene gjennom økt internasjonalt samarbeid om ressursutnyttelse, miljøforvaltning og forskning.