Historisk arkiv

Vellykket Nato-besøk til Nord-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nordområdene sto i sentrum for Natos oppmerksomhet da generalsekretær Anders Fogh Rasmussen og alliansens faste råd 6. og 7. mai besøkte Nord-Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide var vertskap for besøket hvor Nato-ledelsen fikk en bred innføring i en region preget av samarbeid, økt internasjonal oppmerksomhet og bærekraftig ressursutnyttelse.

Anders Fogh Rasmussen og Espen Barth Eide på Bodø hovedflystasjon. Foto: Nato
Anders Fogh Rasmussen og Espen Barth Eide på Bodø hovedflystasjon. (Foto: Nato, Brussel)

Nordområdene sto i sentrum for Natos oppmerksomhet da generalsekretær Anders Fogh Rasmussen og alliansens faste råd 6. og 7. mai besøkte Nord-Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide var vertskap for besøket hvor Nato-ledelsen fikk en bred innføring i en region preget av samarbeid, økt internasjonal oppmerksomhet og bærekraftig ressursutnyttelse.

Norge har over flere år vektlagt at Nato må ha god innsikt i alliansens nærområder, deriblant utviklingen i Arktis. Besøket av Natos råd, som består av de 28 medlemslandenes ambassadører til Nato, og generalsekretæren til Nord-Norge var et ledd i arbeidet med å styrke Natos og medlemslandenes kompetanse om de norske nærområdene.

Ved Framsenteret i Tromsø ble Natos faste råd gitt orienteringer om sentrale spørsmål og utviklingstrekk i nordområdene. Budskapet var at utviklingen i Arktis er preget av samarbeid, godt naboskap, respekt for folkeretten og bærekraftig ressursutnyttelse.

Mann-over-bord-øvelse på KV Sortland ifm Natos råds besøk
Mann-over-bord-øvelse på KV Sortland ifm Natos råds besøk (Foto: Utenriksdepartementet, F.O.Andersen)

Medlemmene av rådet fikk under besøket en innføring i kystvaktens oppgaver ombord på kystvaktskipet Sortland. Kystvakten har en rekke viktige oppgaver i norske havområder, blant annet knyttet til ressursforvaltning og søk- og redning.

Programmet i Tromsø ble avsluttet på Universitet i Tromsø, hvor utenriksministeren og tre Nato-ambassadører, sammen med spørrelystne studenter bidro til en engasjert diskusjon om Natos rolle i dag og i tiårene fremover.

Besøket i Bodø var konsentrert rundt sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål. Luftving 132 ved Bodø hovedflystasjon orienterte om Luftforsvarets rolle og ansvar. Generalsekretæren og Rådet fikk også overvært en demonstrasjon av hvordan Norge, på vegne av Nato, ivaretar ansvaret for vårt luftterritorium. Norge har til enhver tid 2 F-16 kampfly på 15-minutters beredskap for denne oppgaven.

Hvordan Norge gjennom omfattende investeringer og reformer har kunnet fornyet sine militære kapasiteter, var blant temaene under besøket til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan utenfor Bodø. Sjef for FOH, viseadmiral Haakon Bruun-Hansen, ga også en grundig innføring om hvordan FOH arbeider for å etablere en situasjonsforståelse og beredskap for å ivareta sikkerheten i våre områder. Vårt stadig tettere forsvarssamarbeid med våre naboer i Norden og Russland var også blant de tema som fanget interesse blant de besøkende fra Nato.

På tilbaketuren til fra Reitan til Bodø fikk rådets medlemmer oppleve nordnorsk vær og natur på nært hold gjennom en tur til Saltstraumen.