Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nordområdene: - Vår viktigste satsing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Nordområdene har vært, er og vil fortsatt være vår viktigste prioritering, sa utenriksminister Espen Barth Eide da han fikk overlevert sluttrapporten fra Nordområdeutvalget i Harstad onsdag.

Nordområdeutvalget ble nedsatt av UD i 2010 som et rådgivende utvalg for verdiskaping og næringsutvikling i nordområdene. Utvalget har levert innspill til stortingsmeldingen om nordområdene og fungert som pådriver for utvalgte tiltak i nordområdemeldingen.

- Jeg vil takke utvalgene for et meget godt arbeid og gode forslag som vi skal ta med i videreutviklingnen av nordområdepolitikken, sa Eide.

Under overleveringen understreket utvalgsleder Hans Olav Karde den positive utviklingen Nord-Norge er inne i. - I løpet av utvalgets virkeperiode har nordområdepolitikken gått fra å være en politisk beskrivelse til et godt fundament for handling, sa Karde. Han pekte også på enkelte strukturelle utfordringer for videre vekst.

Også andre medlemmer av utvalget pekte på muligheter og utfordringer innenfor områder som infrastruktur, petroleumssektoren og kultur og reiseliv.

I sitt tilsvar takket utenriksminister Eide utvalget for den viktige pådriverrollen det har hatt og for å ha brakt nord-norske perspektiver inn. Han understreket også at Nordområdeutvalgets beskrivelse av dagens virkelighet i nord er et sterkt uttrykk for at politikk virker. Men det er også et eksempel på hvordan mange miljøer tok utfordringen fra regjeringen og innledet viktige partnerskap. I den videre politikkutformingen vil kunnskap, teknologi, sikkerhet og beredskap stå sentralt.

Nordområdeutvalgets sluttrapport kan lastes ned her (pdf)

Til toppen