Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Nordisk-baltisk erklæring om kjemiske våpen i Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Etter et norsk initiativ ble de åtte nordisk-baltiske utenriksministrene under et møte på Gotland i dag enige om en felles appell til FNs sikkerhetsråd om at rådet nå må behandle spørsmålet om bruken av kjemiske våpen i Syria. Behandlingen må være basert på alle tilgjengelige fakta og på det grunnlag må nødvendige konsekvenser vurderes. Bakgrunnen for appellen er et økende antall indisier som peker i retning av at kjemiske våpen er blitt brukt i Syria, og arbeidet som FNs inspektører nylig har gjennomført.

Etter et norsk initiativ ble de åtte nordisk-baltiske utenriksministrene under et møte på Gotland i dag enige om en felles appell til FNs sikkerhetsråd om at rådet nå må behandle spørsmålet om bruken av kjemiske våpen i Syria. Behandlingen må være basert på alle tilgjengelige fakta og på det grunnlag må nødvendige konsekvenser vurderes. Bakgrunnen for appellen er et økende antall indisier som peker i retning av at kjemiske våpen er blitt brukt i Syria,  og arbeidet som FNs inspektører nylig har gjennomført.

-Bruk av kjemiske våpen innebærer et svært alvorlig brudd på folkeretten. Slik bruk krever strenge internasjonale reaksjoner. Sikkerhetsrådet må derfor tydelig fordømme bruken og sørge for at de som står bak blir holdt ansvarlige. Dersom Sikkerhetsrådet skulle unnlate å behandle spørsmålet om bruk av kjemiske våpen, vil det undergrave respekten både for det globale forbudet mot slike våpen og for sikkerhetsrådets egen autoritet, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
 
-Jeg er derfor glad for at de åtte nordiske og baltiske landene nå har gått sammen om en felles henvendelse til sikkerhetsrådets medlemmer. Vi står sammen om å støtte et FN som både har legitimitet og er effektivt, sier utenriksministeren.
 
- Sikkerhetsrådet har en særlig rolle i å forvalte internasjonal fred og sikkerhet på vegne av verdenssamfunnet og FNs 193 medlemsland. De fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet er alle part i Kjemivåpenkonvensjonen av 1993, som pålegger statspartene å sørge for at kjemivåpen aldri blir brukt. Samlet gjør dette at de fem faste medlemmene har et særlig ansvar i en situasjon som vi nå kan stå overfor, sier Eide.

Les erklæringen her.