Historisk arkiv

Regjeringen styrker arbeidet for bærekraftig økonomisk vekst og handel med de fattigste landene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Flere enn 60 av de fattigste landene har tollfri adgang for alle varer til Norge, men flommer norske butikker over av varer fra Afrika? Dessverre nei, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

- Flere enn 60 av de fattigste landene har tollfri adgang for alle varer til Norge, men flommer norske butikker over av varer fra Afrika? Dessverre nei, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.  

Handel, Asia
Regjeringen vil bidra til å øke de fattigste utviklingslandenes deltakelse i internasjonal handel. (Foto: EIF)

I en ny handlingsplan for handelsrettet utviklingssamarbeid styrker regjeringen innsatsen slik at de fattigste landene skal kunne eksportere varene sine. Dårlige veier og tidkrevende rutiner i eksporthavner fører til at varer av topp kvalitet råtner på vei til markedet.

- De fattigste landene klarer ikke å hevde seg i konkurransen til tross for tollfri markedsadgang. Det er derfor nødvendig med støtte til utviklingssamarbeid og støtte til næringsutvikling for at landene skal kunne få nytte av markedsadgangen, sier utviklingsminister Holmås. 

Fattige land trenger mer enn markedsadgang for å kunne hevde seg i internasjonal handel. Varene må ha god kvalitet og ferske varer krever kort transporttid mellom produsent og butikk. 

I handlingsplanen vil Norge prioritere støtte til de minst utviklede landene og Afrika sør for Sahara. Planen bygger på tre pilarer: Rettferdig fordeling, økt likestilling og vekt på klima- og miljøhensyn.