Historisk arkiv

Kvinner, fred og sikkerhet: Framdriftsrapport for 2012 er lansert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statssekretær Torgeir Larsen i Utenriksdepartementet og statssekretær Eirik Øwre Thorshaug fra Forsvarsdepartementet lanserte onsdag 28. august regjeringens andre framdriftsrapport siden lanseringen av Kvinner, fred og sikkerhet: Strategisk plan 2011–2013. Over 50 representanter fra sivilsamfunnet, sikkerhetssektoren og ansvarlige departementer deltok på lanseringen.

Statssekretær Torgeir Larsen i Utenriksdepartementet og statssekretær Eirik Øwre Thorshaug fra Forsvarsdepartementet lanserte onsdag 28. august regjeringens andre framdriftsrapport siden lanseringen av Kvinner, fred og sikkerhet: Strategisk plan 2011 – 2013.  Over 50 representanter fra sivilsamfunnet, sikkerhetssektoren og ansvarlige departementer deltok på lanseringen. 

Bred og mangfoldig innsats
Rapporten tegner et bilde av en bred og mangfoldig norsk innsats på dette området, og viser at Norge er en viktig forkjemper for kvinner, fred og sikkerhet i internasjonale fora både finansielt og politisk. I møtet fremhevet statssekretær Torgeir Larsen hvor viktig samarbeidet med sivilsamfunnet er for både utvikling av politikk og gjennomføring av handlingsplanen. Den nåværende planen går ut ved årsskiftet, og dialogen med sivilsamfunnet vil fortsette i forbindelse med at den strategiske planen skal oppdateres og videreutvikles.

Konkrete resultater
Statssekretær Larsen trakk i sitt åpningsinnlegg frem flere eksempler på hvordan Norge jobber. Et eksempel er fredsprosesser der Norge er involvert, som Colombia og Myanmar, hvor det legges vekt på å integrere kjønnsperspektivet og styrke kvinners deltakelse. Larsen trakk også frem prosjekter som har blitt gjennomført i felt av norske organisasjoner. Et eksempel er utbyggingen av Heal Africa- og Kyeshero-sykehuset i DR Kongo, i regi av Join Good Forces og lokale partnere. Prosjektet har sørget for 240 sengeplasser til å behandle overlevende etter seksualisert vold. 

Statssekretær Thorshaug i Forsvarsdepartementet pekte i sitt innlegg på hvor viktig det var med åpenhet om hva som er oppnådd i den norske gjennomføringen av resolusjonene om kvinner, fred og sikkerhet. Dette er et knallhardt sikkerhetsspørsmål – som fordrer kompetanseheving og rutineendring i hele organisasjonen. Fokus nå er på å integrere kvinneperspektivet i internasjonale operasjoner og i den operative virksomheten som helhet. 

Kvinners rettigheter under press
Den etterfølgende dialogen med sivilsamfunnet dreide seg om alt fra dagsaktuelle konflikter og humanitære kriser, til behovet for økt satsing på kvinners politiske og økonomiske deltakelse i postkonfliktland. Krisen i Syria og situasjonen for kvinner i Midtøsten og Nord-Afrika etter den arabiske våren, ble viet mye oppmerksomhet. Viktigheten av å beskytte kvinners rettigheter ble understreket av alle. Statssekretær Larsen mente at vi nå ser et angrep mot kvinners rettigheter i denne regionen som føyer seg inn i et mønster av angrep mot likestilling fra konservative land internasjonalt. Mange av seirene de siste tretti årene er under press. Det at motstanden er blitt hardere gjør kampen for kvinner, fred og sikkerhet enda viktigere, understreket statssekretær Larsen.

Les framdriftsrapporten i sin helhet her.