Historisk arkiv

Norge ratifiserer FN-konvensjon for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Mandag 3. juni ratifiserer Norge FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Dette markeres med et arrangement på Røde Kors’ konferansesenter, hvor blant annet barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen og Utenriksdepartementets statssekretær Arvinn Gadgil deltar.

I anledning ratifikasjonen gir Utenriksdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ut en publikasjon som gjør rede for Norges internasjonale innsats for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Arbeid for funksjonshemmedes rettigheter prioriteres særlig innen områder som utdanningsbistand, humanitær bistand, i internasjonalt helsearbeid og i kvinnesatsingen.

Hele publikasjonen kan leses her.