Historisk arkiv

Norge anmoder WTO om panel i tvisten med EU om laks

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Vi anser EUs antidumpingtiltak mot norsk laks for å være i strid med WTOs regelverk og ønsker en uavhengig vurdering av et WTO-panel. Jeg håper at dette vil bidra til at tiltaket blir opphevet, og at situasjonen for norsk laks på EU-markedet blir normalisert, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. (30.05.06)

Pressemelding

Nr.: 69/06
Dato: 29.05.06

Norge anmoder WTO om panel i tvisten med EU om laks

Ettersom konsultasjonene med EU om laks ikke har ført til en minnelig løsning, har norske myndigheter i dag anmodet WTO om å opprette et eget panel i tvisten med EU om laks.

-Vi går nå ett skritt videre med laksesaken. Vi anser EUs antidumpingtiltak mot norsk laks for å være i strid med WTOs regelverk og ønsker en uavhengig vurdering av et WTO-panel. Jeg håper at dette vil bidra til at tiltaket blir opphevet, og at situasjonen for norsk laks på EU-markedet blir normalisert, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

EUs råd vedtok 21. januar 2006 en forordning om innføring av antidumpingtiltak mot import av oppdrettslaks fra Norge. Tiltakene har en varighet på fem år og innebærer at det er innført en minste importpris på 2,80 euro/kg på hel fersk og frossen oppdrettslaks fra Norge. Regjeringen besluttet 20. februar å bringe EUs vedtak om varige antidumpingtiltak mot norsk oppdrettslaks inn for WTO, etter at dialogen med EU-kommisjonen for å finne en minnelig løsning ikke førte fram. Næringen hadde anmodet myndighetene om å bringe saken inn for WTO. Som første skritt i WTOs tvisteløsningsmekanisme anmodet Norge 17. og 27. mars EU om konsultasjoner. Konsultasjonene som ble holdt 12. mai i Genève førte ikke til en minnelig løsning.