Historisk arkiv

Sletting av gjeld fra den norske skipseksportkampanjen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Skipseksportkampanjen var feilslått utviklingspolitikk, og jeg er veldig glad for at Regjeringen nå går inn for at Norge sletter denne gjelda, sier utviklingsminister Erik Solheim. (02.10.06)

Pressemelding

Nr.: 118/06
Dato: 02.10.06

Sletting av gjeld fra den norske skipseksportkampanjen

Regjeringen vil slette 520 mill. kroner i statsgjeld fra Ecuador, Egypt, Jamaica, Peru og Sierra Leone.

De aktuelle fordringene skriver seg fra den norske skipseksportkampanjen (1976-80).

- Skipseksportkampanjen var feilslått utviklingspolitikk, og jeg er veldig glad for at Regjeringen nå går inn for at Norge sletter denne gjelda, sier utviklingsminister Erik Solheim.

Norge har som kreditor et medansvar for den resulterende gjelden. Ved å slette fordringene tar Norge ansvaret for at disse fem landene skal slippe å betjene den gjenværende delen av denne gjelden.

Forslaget vil bli lagt fram for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2007.

Regjeringen foreslår at gjelden slettes ensidig og betingelsesløst, uten bevilgning over bistandsbudsjettet og uten at de ettergitte midlene rapporteres til OECD som bistand. Gjeldsslettingen kommer dermed i tillegg til Norges ordinære bistand.

For ytterligere informasjon, se vedlagte faktaark.