Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2007. Kraftig styrking av bistanden til politiske og økonomiske reformer i Ukraina og Hviterussland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Pressemelding

Nr.: 124/06
Dato: 06.10.06

Statsbudsjettet 2007. Kraftig styrking av bistanden til politiske og økonomiske reformer i Ukraina og Hviterussland

Regjeringen har som målsetting å styrke innsatsen i våre østlige nærområder. Ukraina og Hviterussland peker seg ut som to av de landene hvor støtte til politiske og økonomiske reformer umiddelbart kan ha en positiv virkning for den videre utviklingen.

- Reformprosessen i Ukraina etter Oransjerevolusjonen i 2004 er avgjørende for landets videre utvikling. Regjeringen vil øke sin innsats i Ukraina og vil på denne måten bistå landet med integreringen i europeisk og euro-atlantisk samarbeid, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Hviterussland preges av et autoritært og udemokratisk styresett. Det kom klart til uttrykk under presidentvalget i mars. Den overordnede målsettingen for vår politikk overfor Hvite­russland er å bidra til en demokratisk utvikling og å styrke respekten for menneske­rettighetene i landet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringens hovedinnsatsområder i samarbeidet med Ukraina vil være demokratifremmende tiltak, forsvars- og sikkerhetssektorreform, helse- og sosialsektoren, utdanning, miljøvern og energi. Bistanden til Ukraina vil mer enn tredobles fra 8 mill. kroner i 2006 til 26 mill. kroner i 2007.

Regjeringen vil utvide samarbeidet med hviterussisk opposisjon og frivillige organisasjoner for å bidra til å bygge opp kompetanse på områder som er viktige for en fremtidig omstilling til et demokratisk styresett. Regjeringens bistand til Hviterussland vil derfor økes fra 4 mill. kroner i 2006 til 9 mill. kroner i 2007.