Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2007. Regjeringens satsing i Midtøsten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Pressemelding

Nr.: 121/06
Dato: 06.10.06

Statsbudsjettet 2007. Regjeringens satsing i Midtøsten

Regjeringens engasjement og politiske satsing i Midtøsten fortsetter, og bistandsinnsatsen øker betydelig i 2007. Regjeringen vil føre en aktiv politikk i det internasjonale giversamfunnet, og samarbeide tett med FNs organer.

Regjeringen vil øke bevilgningen til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) fra 100 mill. kroner i 2006 til 150 mill. kroner i 2007. Det er Regjeringens syn at UNRWA gjennom sitt arbeid for å bedre levekårene for en stor befolkningsgruppe i regionen er med på å stabilisere situasjonen i Midtøsten. I tillegg vil bevilgningene til humanitær innsats og fred- og forsoningstiltak i regionen øke med 150 mill. kroner. Samtidig åpnes det for et norsk utviklingsengasjement i Libanon. Regjeringen ønsker å bidra til at Libanon blir mindre sårbar for rivninger mellom ulike befolkningsgrupper og mindre utsatt for press fra sine naboland.

- Når konflikter blusser opp slik det gjorde i Midtøsten i sommer, ser vi tydelig at behovet for politiske løsninger og konkret bistand går hånd i hånd. Både i Libanon og i Det palestinske området har behovet for humanitære tiltak og bidrag til fred, forsoning og mer langsiktig utvikling økt. Derfor øker vi vår innsats i regionen, sier utenriksministeren.