Historisk arkiv

Økt satsing på fred, forsoning og humanitær bistand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2008 å øke støtten til freds- og forsoningstiltak, fredsbygging og humanitær bistand med 306 millioner kroner.

– Norge har alltid prioritert humanitært arbeid, og vi er kjent for å kunne yte rask hjelp ved behov. Et sentralt mål for regjeringens innsats er derfor å styrke forebygging av humanitære kriser og på den måten redusere menneskelig lidelse og nød, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Den samlede bistanden til fred og forsoningsarbeid, menneskerettigheter, demokrati og humanitær bistand vil være på over 4,4 milliarder kroner i 2008. 

FN er sentral i Norges freds- og humanitære innsats og Norge er en betydelig bidragsyter til FNs nødhjelpsfond (CERF). Støtten til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) foreslås økt med 70 millioner kroner.

- Vi ønsker å se vår politiske innsats og humanitære innsats bedre i sammenheng. Derfor må de mange tiltakene skreddersys i forhold til både geografi og situasjon, blant annet i forhold til Sudan, Afghanistan og Midtøsten. I dette arbeidet ønsker Regjeringen også at Norge fortsatt skal være en sterk pådriver for at kvinner mer aktivt skal inkluderes i fredsprosesser, fredsbygging og humanitært arbeid, sier Utenriksministeren.

Regjeringen øker også bistanden til utvikling og fredsbygging i land som nylig har kommet ut av en krise eller konflikt.

– Gjennom vår støtte til blant annet FNs fredsbyggingsfond ønsker vi å bidra til at land som nylig har kommet seg ut av borgerkrig eller annen krise, raskt kan få hjelp til å komme i gang med gjenoppbyggingen av landet. Dette er svært viktig for å stabilisere freden og for å legge til rette for nødvendig utvikling, sier utviklingsminister Erik Solheim.