Historisk arkiv

Island og Norge undertegnet avtale om sikkerhetspolitisk samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og den islandske utenriksminister Valgerdur Sverrisdottir undertegnet torsdag et memorandum (MOU) om et utvidet sikkerhetspolitisk samarbeid mellom Island og Norge.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og den islandske utenriksminister Valgerdur Sverrisdottir undertegnet torsdag et memorandum (MOU) om et utvidet sikkerhetspolitisk samarbeid mellom Island og Norge.  

Samarbeidsavtalen er kommet i stand på bakgrunn av at USA avsluttet sitt direkte militære engasjement på Island i september 2006. Norge fikk da, i likhet med Utenriksministrene Støre og Sverrisdottir undertegner samarbeidsavtalen. Foto: Petter Foss, UDandre allierte land, en anmodning fra den islandske regjering om et tettere bilateralt sikkerhetspolitisk samarbeid og valgte å svare positivt på henvendelsen. 

- Dette betyr et utvidet samarbeid med Island i fredstid, og er av stor betydning og gjensidig nytte mellom to nordiske naboer og Nato-allierte, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en kommentar. - Norge og Island har felles interesser i økt stabilitet og forutsigbarhet i nord og avtalen må sees som et ledd i regjeringens nordområdestrategi.  

Avtalen innebærer ikke noen form for bilateral norsk sikkerhetsgaranti. Islands sikkerhetsbehov dekkes fortsatt av USAs bilaterale forsvarsavtale med Island og Natos sikkerhetsgarantier.  

Hovedelementene er sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid, men også samarbeid om sivil beredskap,overvåking av sjøtrafikken og søk- og redningstjeneste. 

Avtalen omfatter sikkerhetspolitiske konsultasjoner, mer regelmessig kontakt mellom politi- og sikkerhetsmyndigheter, samt bidrag til utdanning og trening av islandsk personell innen luftovervåking og ledelse. - Samarbeidet vil styrke det gode forholdet mellom Norge og Island. Vi har en felles  interesse i troverdig kontroll og håndhevelse i våre nordlige havområder som bare øker i betydning, sier utenriksminister Støre.