Historisk arkiv

Nordisk utenriksministermøte i Oslo 31. oktober

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Priv. til red.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre møter sine nordiske kolleger 31. oktober i tilknytning til Nordisk Råds sesjon i Oslo. I tillegg til deltakelse i den utenriks- og sikkerhetspolitiske debatt i Nordisk Råd, møtes utenriksministrene også til et eget møte på formiddagen.

Øverst på dagsorden står samarbeidsstrukturene i Nord-Europa og de mange regionale utfordringer i nordområdene. Ministrene vil også drøfte videreutviklingen av det nordiske sikkerhetspolitiske samarbeidet, inkludert i Afghanistan, Kosovo og Darfur.  Dessuten drøftes nordisk samarbeid om klima- og energispørsmål i forkant av klimatoppmøtet i København høsten 2009.

Pressen har anledning til å møte de nordiske utenriksministrene kl. 11:20 på hotell Continental, Bankettavdelingen (3. etg). Journalister må vise fram pressekort.

Utenriksministrene skal også delta på et åpent møte om Norden og globalisering på Litteraturhuset mellom kl. 16:00, se egen priv. til red. For oppdatert informasjon se www.regjeringen.no/refleks

Pressekontakt: Therese Saur, mob. 975 88 504