Forsiden

Historisk arkiv

Solheim og Annan lanserer podkast-sendinger på regjeringen.no

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Erik Solheim blir den første statsråd som tar i bruk podkasting på regjeringen.no når han fredag 14. september lanserer sin podkastserie ”Erik Solheim – Rett på tråden”.

Første samtalepartner er FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan. De to diskuterer Bilde: Kofi Annan var utviklingsminister Erik Solheims første samtalepartner i den nye podkastserien. Foto: UDdet nye oljefunnet i Annans hjemland Ghana – og hvordan Norge med sin erfaring, kompetanse og sitt Olje for Utvikling-program kan hjelpe det vestafrikanske landet med å finne gode måter å forvalte de store oljeinntektene som kan komme.

Solheim skal etter planen ha ukentlige telefonsamtaler med aktuelle personer om aktuelle tema. Samtalene skal tas opp på lydbånd og legges ut på regjeringen.no. Den nye RSS-løsningen gjør at episodene blir abonnerbare til PC og/eller MP3-spillere – gjennom regjeringen.no, men også gjennom iTunes.

– Politikk må forankres i det offentlige rom. Medievanene er i sterk endring. Unge mennesker får nyheter, informasjon og kunnskap på nye måter gjennom nye kanaler. Det er grunnen til at politikere og departementer må forsøke å følge med på disse endringene. Hvis ikke kan vi ende opp med å bare snakke i avisene og på TV til de over 40-50 år, sier Erik Solheim. 

Solheim vektlegger også dialogformen i podkastsendingene. 

- Jeg gjør dette også fordi jeg er opptatt av å åpne de politiske prosessene for offentligheten. Jeg tror enda flere kan bli interessert i politikk generelt og i utviklingspolitikk spesielt hvis de får muligheter til å få et bedre innblikk i hva vi driver med og hva vi er opptatt av når vi snakker med andre, sier utviklingsministeren. 

Solheims podkast-lansering innebærer en oppgradering av nettstedet regjeringen.no. Regjeringen.no er den viktigste kommunikasjonskanalen for regjeringen og departementene på nett og skal være en møteplass mellom regjeringen, departementene og en aktivt deltakende og kunnskapssøkende befolkning. Portalen skal bidra til at regjeringens politiske budskap og departementenes aktiviteter kommer fram.  

Podkasting betyr at folk kan abonnere på lyd- og videofiler på regjeringen.no. Bruk av podkasting er et ledd i strategien for å bruke teknologi for å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge informasjon aktivt til ulike brukergrupper. Ved å formidle informasjon ved hjelp av ny teknologi og i samspill med andre kanaler, er intensjonen å øke deltagelsen i politiske prosesser. Ikke minst håper vi at for eksempel lydopptak som kan spilles av på både egen PC og på iPod og andre MP3-spillere, kan bidra til å nå og engasjere ungdom i stadig større grad. 

Hør telefonsamtalen og abonner på podkastet

Utviklingsministeren er tilgjengelig for media fredag 14. september klokken 15.00 på sitt kontor i Utenriksdepartementet. 

Pressekontakter:  

For utviklingsministeren: Informasjonssjef Roy Freddy Andersen, tel: 906 10 530
For Departementenes Servicesenter: Portalredaktør Per Biørn Amundsen, tel: 950 51 807