Historisk arkiv

Solheim positiv til forslag om Zoellick som sjef i Verdensbanken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Robert Zoellick ventes å få stillingen som som ny sjef i Verdensbanken. Det er et godt forslag mener utviklingsminister Erik Solheim.

- Jeg kjenner Zoellick fra Sudan, der vi begge jobbet med fredsprosessen. Han er en erfaren økonom med lang fartstid fra internasjonale forhandlinger, og jeg har tro på at han vil kunne gjenreise tilliten til Verdensbanken, sier utviklingsministeren.

I kjølvannet av Paul Wolfowitz varslede avgang som sjef i Verdensbanken har tradisjonen for utvelgelse av leder i både Verdensbanken og det internasjonale pengefondet blitt diskutert. Rett etter andre verdenskrig ble USA og Europa enige om at det alltid skulle være en amerikansk sjef for Verdensbanken og en europeisk sjef for pengefondet.

- Dette er en utvelgelsesmetode som er utdatert. Det er ikke nasjonalitet, men kvalifikasjoner som bør avgjøre hvem som skal være leder av de to institusjonene, mener Solheim.

- Men i den situasjonen banken nå befant seg i var det viktig å raskt finne en ny leder som kunne gi banken arbeidsro. Og gitt forutsetningene for utvelgelse av kandidat mener jeg Zoellick kan gjøre jobben. I tillegg til å skape ro og tillit både internt i banken, men også utad, er det viktig at en ny leder opprettholder fokuset på Afrika og bekjempelsen av korrupsjon, som banken de senere årene har jobbet meget aktivt med, sier utviklingsministeren.

Styret i Verdensbanken har diskutert en ønsket profil for ny leder for Verdensbanken  med vekt på ønsket erfaring og kvalifikasjoner. Det virker som Zoellick innehar mange av de ønskede egenskaper og kvalifikasjoner.

- Før det treffes endelig beslutning ser vi fram til å høre mer om hans visjoner for Verdensbanken på sikt og hvilke konkrete planer han har for å skape ro og gjenreise tilliten til Verdensbanken hos staben og hos medlemsstatene.

Pressekontakt: Mette Andersen 480 62 113