Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norge tar ledelsen i internasjonal arbeidsgruppe om skatteparadis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Hvilken rolle spiller skatteparadisene i kapitalflukt fra utviklingsland? Dette er blant spørsmålene som vil bli diskutert i en ny internasjonal arbeidsgruppe Norge skal lede.

Hvilken rolle spiller skatteparadisene i kapitalflukt fra utviklingsland? Dette er blant spørsmålene som vil bli diskutert i en ny internasjonal arbeidsgruppe Norge skal lede.

- Om vi kan bidra til å stanse denne ulovlige strømmen av verdier ut av utviklingslandene, ville det kunne få enorm betydning for disse landenes utvikling. I kampen mot korrupsjon og annen kriminell aktivitet må vi ikke bare fokusere på korrupsjon internt i utviklingslandene, men også i hvilken grad rike land bidrar til å skjule kriminell aktivitet og korrupsjon, sier utviklingsminister Erik Solheim.  

Enkelte finanssentra er kjennetegnet av lav skatt og hemmelighold. De såkalte skatteparadisene bidrar til å lette strømmen av ulovlig opptjente midler og tappe utviklingslandene for verdier. Beregninger viser at så mye som 1000 – 1600 milliarder ulovlig opptjente dollar krysser landegrenser hvert år. En stor andel av disse verdiene kommer fra utviklingsland og ender i skatteparadiser.  

- Dette er hardt tiltrengte verdier som kan gå til bedre formål enn berikelse av de få. Det viktigste problemet med skatteparadisene er mangel på åpenhet. Jeg er glad for at Norge har fått dette viktige oppdraget med å lede en arbeidsgruppe som skal se på skatteparadisenes rolle, sier utviklingsminister Erik Solheim. 

Det er i dag et stort gap mellom finansieringsbehovene til bekjempelse av fattigdom og de faktiske overføringene. Norge deltar i en internasjonal pilotgruppe med fokus på innovative finansieringsmekanismer for å bidra til å dekke dette gapet (Leading Group on solidarity Levies to Fund Development). Gruppen har så langt sett særlig på finansieringsmekanismer i helsesektoren, som finansiering av utvikling og innkjøp av vaksiner og medisiner. Under det forrige møtet i gruppen, i Seoul 3. – 4. september, ble besluttet å opprette en egen arbeidsgruppe om skatteparadiser, ledet av Norge. Norge vil arbeide for at skatteparadisenes rolle kommer opp på FNs agenda, og samarbeide tett med Verdensbanken for å frambringe relevante data og analyser.

Pressekontakt: Hilde Klemetsdal, mobil: 916 50528