Historisk arkiv

Ny tilskuddsordning for debatt om norske interesser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

I tilknytning til utenriksministerens prosjekt ”Refleks - norske interesser i en globalisert verden” foreslås å opprette en ny tilskuddsordning på 1,5 million kroner. Formålet er å stimulere til debatt om hvilke konsekvenser globaliseringen får for norske utenrikspolitiske interesser. Ordningen vil gi anledning for frivillige organisasjoner og andre representanter for det sivile samfunn til å søke om midler for å bidra i denne debatten gjennom konferanser og andre tiltak.

I tilknytning til utenriksministerens prosjekt ”Refleks - norske interesser i en globalisert verden” foreslås å opprette en ny tilskuddsordning på 1,5 million kroner. Formålet er å stimulere til debatt om hvilke konsekvenser globaliseringen får for norske utenrikspolitiske interesser. Ordningen vil gi anledning for frivillige organisasjoner og andre representanter for det sivile samfunn til å søke om midler for å bidra i denne debatten gjennom konferanser og andre tiltak.  

- Globaliseringen og endringer i internasjonale rammevilkår får konsekvenser for Norges situasjon. Jeg ønsker en debatt om utenrikspolitikk for en ny tid, med fokus på fremtidens muligheter og utfordringer, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

-Norsk utenrikspolitikk er trygt forankret i FN og folkeretten. Norge har et godt og nært samarbeid med de europeiske landene gjennom EU og EØS-samarbeidet, og NATO utgjør grunnpilaren i vår sikkerhetspolitikk, sier Utenriksministeren.

-Samtidig ser vi store endringer i verden rundt oss, som gir nye muligheter og utfordringer som vi må forholde oss til og ta på alvor. Av og til er det bedre med refleksjon enn med refleks. Jeg inviterer derfor til en debatt om utenrikspolitikk for en ny tid, sier Utenriksministeren.

Mer informasjon om Refleks-prosjektet finner du på Utenriksdepartementets hjemmesider (www.regjeringen.no).