Historisk arkiv

Historisk arkiv

Utenriksminister Støre lanserer boken Å gjøre en forskjell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støres bok Å gjøre en forskjell. Refleksjoner fra en norsk utenriksminister blir lansert i dag, mandag 10. november. Lanseringen kan følges på nett-tv.

Utenriksminister Jonas Gahr Støres bok Å gjøre en forskjell. Refleksjoner fra en norsk utenriksminister blir lansert i dag.

Utenriksminister Støre lanserte boken Å gjøre en forskjell på Litteraturhuset i Oslo mandag 10. november 2008. Foto: MB. Haga, UD

- Etter tre år som utenriksminister er jeg styrket i troen på politikkens muligheter til å finne løsninger på de største utfordringene i vår tid - fattigdom, klimaendringer og menneskerettighetsbrudd. Vi må bruke de muligheter politikken gir til å gjøre en forskjell på disse områdene. Samtidig kan og må vi rette et tydeligere fokus mot våre egne interesser. Denne boken er ment som et innlegg i debatter vi er nødt til å ta, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Boken er en oppfølging av UDs Refleks-prosjekt som fokuserer på norske veivalg og interesser i en globalisert verden. I prosjektet har vi arrangert utenrikspolitiske debatter over hele landet med stor oppslutning spesielt blant de unge, publisert over 200 skriftlige bidrag fra inn og utland, gitt ut den uavhengige boken Norske interesser tidligere i år, og i dag utgis min bok. Til neste år legger vi fram en stortingsmelding, sier Støre.

- Boken er ikke en selvbiografi eller memoarbok, det er ikke en katalog over utenrikspolitiske problemstillinger, og heller ikke en pamflett for Arbeiderpartiet eller regjeringen. Dette er politiske refleksjoner bygget på inntrykk fra jobben som utenriksminister, sier Støre.

- Jeg ønsker å belyse noen temaer som har avgjørende betydning for våre framtidige veivalg. Jeg forsøker også å reflektere over hvordan uvante innfallsvinkler kan inspirere til nye strategier for å løse kjente problemer. Helsepolitikk, som fredsskapende tiltak, er én slik strategi, sier utenriksministeren.

- Jeg har i boken viet mye plass til viktige utfordringer for norske utenrikspolitiske satsingsområder, som Afghanistan, Midtøsten og nordområdene. Samtidig reflekterer jeg over hvordan en verden i endring er med på å endre oss i det norske samfunn, og behovet for å utvide hva vi oppfatter med begrepet ”vi”, sier Støre.

Utenriksministeren har besluttet at inntekter som ellers tilfaller forfatter i sin helhet vil gå til Article 19, en uavhengig internasjonal organisasjon som arbeider for ytringsfrihet og menneskerettigheter. Organisasjonen henter sitt navn fra artikkel 19 i Menneskerettighetserklæringen.

- Jeg har valgt å la inntektene fra boken gå til den anerkjente organisasjonen Article 19, fordi organisasjonen arbeider med spørsmål som trenger økt oppmerksomhet og økte ressurser, og som jeg også skriver om i mange av bokas kapitler, sier Støre

Boken gis ut av Cappelen Damm.

Lanseringen av boken kan følges på nett-tv.