Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Norge gir 80 millioner kr til investeringsfond for ren energi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge går sammen med EU om å øke investeringer i fornybar energi og energieffektivisering i utviklingsland.

Norge vil bidra med 80 millioner kroner til et nytt fond for investeringer i klima og ren energi i utviklingsland. Det er EU-kommisjonen som har tatt initiativ til det statlig-private partnerskapet, og sammen med Tyskland er Norge den første statlige investoren i fondet. 

– Vi må gjøre vårt for at utviklingslandene tar et teknologisk sprang og øker bruken av fornybare energikilder som solenergi og vannkraft. Det ligger enorme økonomiske og miljømessige fordeler for fattige land i energieffektivisering og fornybar energi, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.  

Investeringene skal være rettet mot mindre prosjekter med en finansieringsramme opp mot 10 millioner euro. Disse prosjektene blir som oftest neglisjert av private investorer og internasjonale finansieringsinstitusjoner. Solheim mener statlig-private partnerskap er en viktig del av løsningen for å skaffe til veie nok penger til klimatilpasning i fattige land. 

– Dette fondet vil kunne bli en prototyp på en investeringsmekanisme som tiltrekker seg private investorer med ønske om avkastning og som samtidig gir samfunnsøkonomisk avkastning for de offentlige investerte midlene, sier Solheim. 

EU-kommisjonen har allerede investert 23 millioner euro i ”Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund” (GEEREF). Til sammen er det lovet ytterligere bidrag på 100 millioner euro til fondet over de neste fire årene. Fondet er en del av paraplyfondet "European Initiative on Clean, Renewable Energy, Energy Efficiency and Climate Change Related to Development".  Norge er representert i styret og generalforsamlingen i dette paraplyfondet.  

Pressekontakt: Informasjonsrådgiver Wera Helstrøm, tlf. 994 09 323.