Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norge gir humanitær nødhjelp til Gaza

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen gir 30 millioner kroner i umiddelbar humanitær nødhjelp i forbindelse med angrepene på Gaza. - Vi er svært bekymret over den prekære humanitære situasjonen i Gaza, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen har i dag besluttet å gi 30 millioner kroner i umiddelbar humanitær
nødhjelp i forbindelse med angrepene på Gaza. - Vi er svært bekymret over den
prekære humanitære situasjonen i Gaza, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Mange uskyldige sivile lider under voldshandlingene i Gaza. Utenriksministeren
påpeker at det er avgjørende at humanitær assistanse kommer helt frem til de
nødlidende i Gaza.

- Vi forutsetter at Israel gir den nødvendige tilgang for innførsel av humanitær hjelp.
Det er et prekært behov for medisinsk og kirurgisk utstyr til sykehusene på Gaza. Vi
slutter oss til den brede internasjonale appellen til Israel om å bidra til at humanitære hjelpesendinger når helt frem, sier utenriksminister Støre.

Utenriksdepartementet gir nå tilskudd til flere humanitære organisasjoner for
medisinsk nødhjelp og til de sårede og skadde på Gaza og har prioritert de som kan
sikre rask og effektiv leveranse av nødhjelp. Midlene kanaliseres i første rekke gjennom WHO, FNs nødhjelpsorganisasjon for de palestinske flyktningene (UNRWA), det internasjonale Røde Kors (ICRC) og NORWAC.

- Fra norsk side følger vi nå utviklingen nøye og har tatt høyde for å bistå med
ytterligere humanitære midler, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.
De siste dagene har utenriksministeren vært i kontakt med flere kollegaer i regionen, de palestinske selvstyremyndighetene og med det franske EU-formannskapet.

- Jeg har gitt uttrykk for Norges holdning om at kamphandlingene må opphøre, at det må etableres en ny våpenhvile og at grenseposter må åpnes slik at humanitære
hjelpesendinger får adgang, sier utenriksministeren. Norge arbeider for og gir støtte til de diplomatiske initiativ som har dette som mål, blant annet Egypts innsats og initiativ fra EU.