Historisk arkiv

Norge øker nødhjelpen til Kongo med 15 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Grusomme scener utspiller seg i Øst-Kongo. Mange tusen mennesker har flyktet i panikk og mangler mat, medisiner og beskyttelse. Som et bidrag for å avhjelpe den vanskelige situasjonen i regionen øker vi nå vår humanitære støtte med 15 millioner kroner, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

 - Det er grusomme scener som utspiller seg i Øst-Kongo. Mange tusen mennesker har flyktet i panikk og mangler mat, medisiner og beskyttelse. Det meldes om voldtekter og andre grove overgrep mot kvinner. Som et bidrag for å avhjelpe den vanskelige situasjonen i regionen øker vi nå vår humanitære støtte med 15 millioner kroner, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

Utenriksdepartementet ser svært alvorlig på den humanitære situasjonen selv om det i øyeblikket ser ut til at Nkundas styrker har stanset offensiven mot Goma i Nord-Kivu. 

- Kampene har gjort det svært vanskelig å hjelpe de som trenger det. Det viktigste nå er å sørge for at de humanitære organisasjonene slipper til igjen. Det er eneste måten vi kan sikre forsyninger til alle som er på flukt, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.  

Med en økning på 15 millioner kommer Norges humanitære bistand til Øst-Kongo i år opp i 94 millioner.  I tillegg blir det gitt store bidrag fra FNs nødhjelpsfond, hvor Norge er en av de største bidragsyterne. Legger man til den mer langsiktige bistanden er Norges direkte bidrag til Kongo i år på 146 millioner kroner. 

Pressekontakter:
For Støre: Avdelingsdirektør Torgeir Larsen, mobil 916 12 948.
For Solheim: Informasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303 (i Washington med Solheim, - 6 timers tidsforskjell).