Historisk arkiv

Norge vil anerkjenne Kosovo som selvstendig stat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg kan i dag opplyse at Norge kommer til å anerkjenne Kosovo som en selvstendig stat. Det er flere grunner til at vi er kommet til denne konklusjonen, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Dessverre er det ingen grunn til å tro at videre forhandlinger kan lede til en omforent løsning på status-spørsmålet. Samtidig er det ikke lenger mulig å holde fast ved status quo. Det er behov for klarhet omkring fremtidig status for at Kosovo kan utvikle seg økonomisk og politisk. I den situasjonen er det viktig at det internasjonale samfunn står så samlet som mulig. Det vil i seg selv være et bidrag til klarhet og stabilitet. Et stort antall europeiske land, inkludert andre nordiske land, tar sikte på å anerkjenne Kosovo. I denne situasjonen finner vi det riktig å signalisere at Norge vil anerkjenne Kosovo, sier Støre.

- Jeg legger vekt på at Kosovos situasjon er et særtilfelle. Konflikten i 1999 og det faktum at Kosovo siden dette har vært under internasjonal administrasjon utgjør helt spesielle omstendigheter, sier utenriksminister Støre.

Norge legger stor vekt på de forpliktelser Kosovos ledere har påtatt seg med hensyn til å iverksette bestemmelsene fra Ahtisaari-planen. Kosovo må nå utvikle seg i retning av en multietnisk og demokratisk stat med respekt for menneskerettighetene og for lov og orden. Respekt for de ulike folkegruppenes religiøse og kulturelle arv står her sentralt. Oppfyllelse av disse forpliktelsene vil være viktig for hvordan våre forbindelser til Kosovo kan utvikle seg.

- Fra norsk side vil vi igjen understreke hvor viktig det er at alle parter avstår fra voldsbruk. Uroligheter og ytterligere spenning i og omkring Kosovo kan få negative og farlige konsekvenser for regionen, sier Støre. En anerkjennelse av Kosovo vil også gjøre det mulig å bringe hele regionen inn i en prosess med gradvis integrasjon i euro-atlantiske institusjoner. Den prosessen vil være et viktig bidrag til stabilitet og må være åpen for hele regionen.

- Fra norsk side vil vi igjen understreke vårt nære forhold til Serbia og serbiske ledere. Vi legger stor vekt på å bevare dette tillitsfulle forholdet og det samarbeidet vi har utviklet gjennom flere år, sier utenriksminister Støre.

Anerkjennelse av Kosovo vil følge de prosedyrer som er fastlagt for slike beslutninger og vil bli behandlet i form av en Kongelig Resolusjon. Tidspunktet for den formelle beslutningen er i dag ikke fastsatt.