Historisk arkiv

Norge vil bidra med 10 millioner kroner til syklonrammede i Burma/Myanmar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Syklonen Nargis som traff Burma 2. mai, har forårsaket omfattende skade. Over 15.000 mennesker kan være omkommet og opptil 2 millioner kan være rammet. Hundretusener har blitt hjemløse. Norge bevilger inntil ti millioner kroner til nødhjelpsarbeidet.

- Situasjonen er veldig vanskelig for det burmesiske folk, som allerede lever i en svært presset situasjon. Det er nå viktig å sikre at det internasjonale samfunn slipper til med nødvendig bistand i de rammede områdene, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Statlige medier i Burma melder at 15.000 er bekreftet døde og opptil 2 millioner kan være rammet. Det skal bo rundt 24 millioner mennesker i de rammede områdene. Dødstallene forventes å stige ytterligere etterhvert som mer informasjon blir tilgjengelig og nye områder nås.

Arbeidet for å sikre at de internasjonale organisasjonene skal nå frem med bistand til ofrene for syklonen fortsetter.

- Det meldes om store behov innen drikkevann, husly, mat og helse- og sanitærfasiliteter. Vi følger situasjonen nøye og har tett kontakt med FN, Røde Kors og vår ambassade i Bangkok. Norge er beredt til å bistå med inntill ti millioner kroner til nødhjelpsarbeidet, sier Solheim.  

Den tidligere hovedstaden Rangoon (Yangon) og fire andre regioner er spesielt hardt rammet. Voldsomme vinder og kraftig regn forårsaket store, strukturelle skader. Mange hus er skylt bort. Det fulle omfanget av skadene er foreløpig ikke kjent, og tallene kan forandre seg etter som man fremskaffer mer informasjon. Situasjonen inne i Burma fremstår som uoversiktlig, og kommunikasjon er spesielt utfordrende.   

- Flere viktige risproduserende områder er rammet av syklonen. Jeg er bekymret for hvilken effekt dette vil kunne ha på matsituasjonen i Burma, som allerede var preget av overhengende risiko for matmangel, sier Solheim. 

Burmesiske myndigheter har erklært de rammede distriktene for katastrofeområder, men har foreløpig ikke kommet med formell forespørsel om internasjonal assistanse. 

Pressekontakt: Informasjonsrådgiver Hilde Klemetsdal, mobil: 91 65 05 28.

(Pressemeldingen er oppdatert 6. mai, klokken 10.45.)