Historisk arkiv

Sammen mot ulovlig pengeflyt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge danner felles front med Verdensbanken i arbeidet mot ulovlig kapitalflyt.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim møtte i dag Verdensbankens president Robert B. Zoellick i Reykjavík på Island. De to vil nå jobbe tett sammen i kampen mot mot ulovlig pengeflyt og skal arrangere en felles konferanse om temaet.

- Opp mot 800 milliarder dollar krysser verdens landegrenser ulovlig hvert år fra fattige land. Det er nesten åtte ganger mer enn den totale potten med utviklingshjelp. Derfor er jeg glad for vi nå kan sette dette viktige temaet høyere opp på den internasjonale dagsordenen, sier Solheim.

Den nye konferansen skal arrangeres til høsten, i forkant av den store konferansen om finansiering for utvikling i Qatars hovedstad Doha i månedsskiftet november/desember.

Både Verdensbankens president og den norske regjeringen har flere ganger uttrykt bekymring for de negative effektene av ulovlig kapitialflyt i verden. Fattige land blir tappet for sårt trengte penger når de enorme milliardverdiene forsvinner, uten å være registrert eller skattet noe sted.

- Problemet er for stort til at vi kan overse det. Regjeringen prioriterer kampen mot ulovlig kapitalflyt høyt. Vi håper denne konferansen vil gi dette viktige arbeidet et stort løft. Konferansen kommer i tillegg til den internasjonale arbeidsgruppen Norge leder om skatteparadiser, sier Solheim.  

Pressekontakt: Informasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, mobil 91 71 74 59