Historisk arkiv

Historisk arkiv

- Endelig 1 prosent til bistand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

For første gang setter Norge av 1 prosent av nasjonalinntekta til utviklingssamarbeid. - Dette er en stor seier for verdens fattige, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

I statsbudsjettet for 2009 foreslår regjeringen å sette av hele 26,2 milliarder kroner til utviklingssamarbeid. Det er 3,9 milliarder kroner mer enn i 2008. Dermed når Norge for første gang målet om å gi 1 prosent av vår bruttonasjonalinntekt (BNI) til bistand. 

- Nå har vi lagt lista for framtidas regjeringer. Samtidig som vi øker til 1 prosent har vi fullt fokus på hvordan bistand kan virke bedre. Vi legger til rette for økte private investeringer, fredsinnsats, kamp mot korrupsjon og ulovlig pengeflukt og støtter forvaltning av naturressurser, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 

Regjeringen har satt av nær 90 milliarder kroner til utviklingssamarbeid i sin regjeringsperiode, og økt bistandsbudsjettet med over 9,5 milliarder kroner siden 2005. Målet om å nå 1 prosent av BNI ble satt i Soria Moria-erklæringen, og innfris i en tid der finanskrisa har økt frykten for at det blir mindre penger til bistand og miljøinnsats. 

- Dette setter et eksempel som blir lagt merke til internasjonalt. Norge og Sverige er nå de eneste landene i hele verden som setter av en så stor andel for å hjelpe verdens fattige, sier Solheim. 

Budsjettet innebærer en historisk høy satsing på klimarettet bistand. 

- Det er de fattige som blir hardest rammet av klimaendringene. En skikkelig miljøsatsing er avhengig av utvikling for de fattigste, sier Solheim. 

Pressekontakt: Informasjonssjef Trond Viken, 992 18 303 eller pressevakten 913 95 000.