Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Stor økning til regnskog, kvinner og utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen satser på regnskog, utdanning og kvinner og likestilling i bistandsbudsjettet. - Ingen regjering har økt støtten så mye som oss, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Regjeringen foreslår å bruke 26,2 milliarder kroner på utviklingssamarbeid i 2009. Det er en økning på 3,9 milliarder kroner fra 2008. Med denne økningen har regjeringen nådd målet i Soria Moria-erklæringen om 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) for 2009.  

Regjeringen viderefører arbeidet langs hovedsporene for norsk utviklingssamarbeid. Satsinga på fred og menneskerettigheter, klima, olje og energi og kvinner og likestilling øker. 

- Jeg er veldig fornøyd med den historisk høye satsinga på miljøbistand. Klima- og skogprosjektet skal bidra til å få raske kutt i klimautslipp. Samtidig bidrar vi til utvikling i fattige land, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 

De viktigste satsingene i 2009 er: 

  • Skogsatsinga: Regjeringen setter av i alt tre milliarder kroner til tiltak mot avskoging i fattige land på bistandsbudsjettet. Av dette er 1,5 milliarder satt av til konkrete prosjekter. I tillegg foreslår regjeringen å gi tilsagn om ytterligere 1,5 milliarder kroner til slike tiltak, slik at man kan sette i gang prosjekter for dette beløpet i 2009. Dette er en historisk høy satsing på miljøbistand, og en kraftig økning fra 2008.
  • Ren energi: Regjeringen øker støtten til arbeidet med ren energi for utvikling og olje for utvikling med 200 millioner kroner for 2009. Energi er en forutsetning for utvikling, og økningen kan også utløse kommersielle investeringer i ren energi som vannkraft, sol og vind.
  • Utdanning: Regjeringen øker satsinga på utdanning i fattige land med 115 millioner kroner i 2009. Støtten til FNs barnefond Unicef øker med 60 millioner kroner, for arbeidet med å gi utdanning til jenter samt barn i stater rammet av konflikt. Verdensbankens «Education for All – Fast Track Initiative» får 150 millioner kroner neste år, en økning på 55 millioner kroner.
  • Kvinner og likestilling: Arbeidet med kvinners rettigheter og likestilling får 65 millioner kroner mer i 2009. Pengene skal gå til å finansiere kvinneorganisasjoner i fattige land og støtte opp under det lokale arbeidet for å fremme kvinners rettigheter og likestilling.
  • Frivillige organisasjoner: Regjeringen satser på norske frivillige organisasjoners arbeid for å styrke det sivile samfunnet i fattige land, og øker derfor støtten med 35 millioner kroner. En enda større satsing vil komme i skogprosjektet, der det settes av egne midler til norske og internasjonale organisasjoners arbeid med klimatilpasning, bærekraftig skogforvaltning, utslippsreduksjoner og mot avskoging. 

I tillegg økes posten for flyktningtiltak på bistandsbudsjettet i 2009, på grunn av økte utgifter. Dette er bistand godkjent av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Pengene administreres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.  

Pressekontakt: Informasjonssjef Trond Viken, 992 18 303 eller pressevakten 913 95 000.

Til toppen