Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Norge beklager at Sri Lankas regjering sier opp våpenhvileavtalen fra 2002

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen i Sri Lanka har fattet vedtak om å heve avtalen om våpenhvile som ble inngått den 22. februar 2002 med Tamiltigrene (LTTE). - Jeg beklager at regjeringen går til dette alvorlige skrittet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Regjeringen i Sri Lanka har fattet vedtak om å heve avtalen om våpenhvile som ble inngått den 22. februar 2002 med Tamiltigrene (LTTE). Norge var tilrettelegger for forhandlingene som førte frem til avtalen. Avtalen krever at en part som vil heve avtalen gir 14 dagers varsel til Norge før avtalen trer ut av kraft.  

- Jeg beklager at regjeringen går til dette alvorlige skrittet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.  

- Dette kommer på toppen av en utvikling med stadig flere og mer brutale voldshandlinger fra begge parter, og jeg er dypt bekymret for at volden og krigen nå trappes ytterligere opp. 

Oppsigelsen av avtalen vil i første rekke berøre den nordiske observatørstyrken SLMM, ettersom den har sitt mandat fra avtalen. Dermed kan det bli nødvendig å trekke styrken tilbake. 

- Dette vil føre til en svekkelse av beskyttelsen av sivile som vi dypt beklager, sier Solheim.

Det var Sri Lankas president Chandrika Bandaranaike Kumaratunga og LTTE som i år 2000 formelt inviterte Norge til å ta rollen som tilrettelegger for fredsprosessen i landet. Oppdraget er senest gjentatt av nåværende president Rajapakse i januar 2006. Trass i opptrappingen av krigshandlingene, holder Norge tett dialog med partene. Siden Norge brakte partene sammen i Genève i oktober 2006, har Norge meddelt partene at man ikke vil ta nye initiativer før partene selv ønsker det.