Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ikke enighet om ny WTO-avtale i Genève

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er skuffet over at det ikke var mulig å komme til enighet. Vi kom langt på veien mot en ny handelsavtale. Men på kritiske områder var avstanden mellom viktige land for stor. Nå er det viktig å ta vare på det som er oppnådd, og berede grunnen for å gjenoppta forhandlingene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- En ny WTO-avtale vil være til fordel for verdensøkonomien, for utviklingslandene og for Norge. Norge har bidratt aktivt i forhandlingene og vi har stått på gjennom ni døgn her i Genève for å komme frem til en avtale. Da er det skuffende å konstatere at innsatsen ikke førte helt til mål, sier utenriksministeren.

- Det var særlig spørsmålet om utviklingslandenes adgang til å iverksette beskyttelsestiltak ved kraftig økende landbruksimport som viste seg uløselig i innspurten. Eksportland ønsket å sette grenser for denne adgangen, og partene ble ikke enige om et kompromiss, som viser til at også andre spørsmål gjenstår å løse, sier Støre.

- Selv om det ikke ble full enighet i Genève er det viktig å ta vare på det som er oppnådd gjennom 7 års forhandlinger, ikke minst for utviklingslandene. For Norge med en åpen og utadvendt økonomi er det av stor betydning at det internasjonale handelssystemet fungerer og har tillit. Derfor vil Norge gjør det vi kan for å bidra til at forhandlingene om en ny WTO-avtale ikke blir skrinlangt, sier utenriksministeren.

- Det avtaleutkastet vi så konturene av ville ha ivaretatt norske interesser på en tilfredsstillende måte. Vi har arbeidet for en avtale på landbruksområdet som kan sikre et levedyktig landbruk i hele landet, og vi har kommet langt med å ivareta disse interessene i forhandlingene, sier Jonas Gahr Støre.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk understreker at hovedprioriteten for Norge var å arbeide for langsiktige og gode rammebetingelser for å sikre aktivt landbruk i hele landet.

- Så langt forhandlingene kom, så vi konturene av en avtaletekst som ville ha gitt Norge tilstrekkelig armslag til å føre en god og aktiv landbrukspolitikk nasjonalt, sier Lars Peder Brekk.

- En ny WTO-avtale ville stilt landbruket og matindustrien overfor utfordringer. Samtidig ville det vært en fordel å kjenne rammene framover. Landbruket er en langsiktig næring som trenger gode og langsiktige rammer, sier Brekk.

 

Til toppen