Historisk arkiv

Norge positive til USAs nye Afghanistan-strategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Et sterkere og bredere amerikansk engasjement for å sikre utvikling og stabilitet i Afghanistan er viktig, og representerer en retning for den internasjonale innsatsen som Norge slutter opp om, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre etter at president Barack Obama presenterte USAs nye Afghanistan-strategi.

– Et sterkere og bredere amerikansk engasjement for å sikre utvikling og stabilitet i Afghanistan er viktig, og representerer en retning for den internasjonale innsatsen som Norge slutter opp om, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre etter at president Barack Obama presenterte USAs nye Afghanistan-strategi i en tale i natt.
                                    
Strategien innebærer at USA vil sende ytterligere 30.000 soldater til Afghanistan i tillegg til betydelig økte sivile bidrag. President Obama understreket i talen at afghanske myndigheter gradvis skal overta ansvaret for utvikling og sikkerhet i landet og at det amerikanske engasjementet ikke er uten tidsbegrensninger.

– Den amerikanske strategien har som overordnet mål at afghanere skal styre og videreutvikle Afghanistan. Det krever fortsatt nærvær og aktiv oppfølging fra det internasjonale samfunn, både sivilt og militært. Den amerikanske satsningen vil være viktig for å gjennomføre det mandatet som FNs sikkerhetsråd har gitt for Afghanistan, sier utenriksminister Støre.

- En grundig prosess ligger til grunn for den kursen president Obama nå staker ut. Norge verdsetter de nære konsultasjoner USA har med allierte og andre Isaf-partnere. Strategien understreker behovet for å satse på tiltak som kan bidra til å styrke afghanske myndigheters kapasitet og evne til å ivareta egne oppgaver, både når det gjelder sikkerhet og utvikling, sier Støre.

- Vi er tilfredse med at USA vil legge økt vekt på beskyttelse av sivilbefolkningen og sivil kapasitetsbygging. Det er slik kapasitetsbygging som kan åpne for en gradvis nedtrapping av det internasjonale militære nærværet i landet. Dette er en tilnærming vi også har prioritert i den norske innsatsen i Afghanistan, sier Støre.

- Det vil kreve tett samarbeid og samordning mellom det internasjonale samfunn og afghanske myndigheter. Det er verdt å understreke at effekten av den internasjonale innsatsen, sivil og militær, ikke blir bedre enn kvaliteten på den regjeringen vi ønsker å støtte. Derfor må det forventes klare reformer og evne til gjennomføring fra den afghanske regjeringen, herunder målbare resultater i kampen mot korrupsjon og narkotikaproduksjon. Jeg merker meg at president Obama stiller slike klare forventninger til den afghanske regjeringen og at han åpner for at støtten vil vurderes i lys av afghansk oppfølging, sier utenriksministeren.

- Det internasjonale samfunn må på sin side bli vesentlig bedre til å samordne sin sivile innsats og bedre innrette bistand og assistanse i trår med afghanske prioriteringer. Vi er enige i president Obamas påpekning av betydningen av et nært samarbeid mellom FN, andre internasjonale samarbeidspartnere og Afghanistan for en mer effektiv sivil strategi. Det blir en prioritert oppgave i ukene som kommer å styrke samordningsmekanismene og sikre at internasjonal ekspertise blir gjort tilgjengelig på rett vis, sier Støre.

Norges betydelige sivile og militære innsats i Afghanistan vil bli videreført.  I perioden fra 2008 til 2012 vil Norge gi 750 millioner kroner i året i bistand til Afghanistan. Norge har 515 styrker i Afghanistan og er innstilt på å videreføre vår deltakelse i ISAF på det nivå vi har nå.