Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

70 millioner i støtte til Afghanistan-valg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Presidentvalget i Afghanistan finner sted 20. august i år. Norge vil bidra med 70 millioner kroner til å støtte forberedelsene og gjennomføringen av valget.

Dette omfatter blant annet styrking av den uavhengige valgkommisjonen, etablering av en uavhengig klagekommisjon som skal kvalitetssikre nominasjonsprosessen, etablering av en uavhengig mediekommisjon som skal overvåke mediedekningen av valgene, støtte til uavhengig afghansk observasjon av valgene og utarbeidelse av valgmateriell.

- Det er svært gledelig at datoen for presidentvalget nå er fastsatt. Med dette har man på afghansk side kommet et langt skritt videre i planleggingen av de forestående valgene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

- Dette er en viktig avklaring som vil gjøre det internasjonale samfunnet i stand til å yte afghanerne nødvendig støtte i form av sikkerhet og internasjonale valgobservatører, sier utenriksministeren. 

Med denne støtten blir Norge en av de viktigste bidragsyterne til valgene. Den norske støtten koordineres av FN.

- Det er viktig at valgene blir gjennomført slik at bredest mulig deltakelse kan sikres. Dette er helt avgjørende for å styrke demokratiet i Afghanistan, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.