Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Norge øker nødhjelpen til Afrikas Horn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge øker nødhjelpen til Kenya, Somalia, Eritrea og Etiopia på grunn av tørkekatastrofen. Samtidig er det viktig å styrke sikker tilgang til mat.

Over 20 millioner mennesker rammes av sult som følge av tørkekatastrofen og konflikter i den folkerike regionen. Norge gir nå 40 millioner kroner i nødhjelp til ofrene for tørken.

-  Jeg er svært bekymret for den hardt rammede sivilbefolkningen. Situasjonen er akutt. Nesten halvparten av verdens matvarehjelp går i dag til Afrikas Horn. Samtidig må vi legge vekt på å finne varige politiske løsninger på konfliktene i regionen, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Den norske støtten er allerede fordelt med hovedvekt på Verdens matvareprogram (WFP).

Det er også nødvendig å styrke sikker tilgang til mat i regionen. I Somalia er sikkerhetssituasjonen for hjelpearbeidere så alvorlig at den rammer distribusjonen av nødhjelp. Kenya og Etiopia er land som er i stand til å brødfø sin egen befolkning, men støtte til kjøp av matvarer svekker den lokale matproduksjonen og befolkningens evne til å hjelpe seg selv. Dette skaper nye kriser.

Norge er en av de største giverne til Afrikas Horn. Den samlede norske støtten til Kenya, Somalia, Eritrea og Etiopia i 2009 er på omlag 270 millioner kroner.

Pressekontakt: Pressevakten for utviklingssaker, mobil 913 95 000.