Historisk arkiv

Norge gir nødhjelp til sultrammede i Afrika

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Afrikas Horn er på nytt rammet av sult og tørke. Norge gir nå 50 millioner kroner i nødhjelp til befolkningen øst i Afrika.

Pengene går til FN, Røde Kors og frivillige organisasjoner for å bøte på umiddelbare behov. 

– Det er nødvendig med sterkere fokus på politiske løsninger i denne regionen. 40 prosent av verdens matvarehjelp går til Afrikas Horn. Vi må få fortgang i tiltak som kan styrke matsikkerheten i denne folkerike regionen, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

En delegasjon fra Utenriksdepartementet ledet av ekspedisjonssjef Geir O. Pedersen har vurdert de humanitære behovene i regionen. 

- Nødhjelp alene er ikke nok. Tidligere kunne Kenya selge mat til nabolandene. Nå er de avhengige av matvarebistand. Det skjer blant annet på grunn av konflikter, klimaendringer og et ineffektivt landbruk, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 

Norge er en av de største giverne til Afrikas Horn, særlig av nødhjelp. Til sammen gir vi 200 millioner kroner i humanitær bistand til Kenya, Somalia, Eritrea og Etiopia i år. I tillegg er Norge verdens fjerde største giver til FNs nødhjelpsfond, som også bidrar i regionen. 

Pressekontakter:
For Støre: Pressevakten for utenrikssaker, mobil 950 43 000
For Solheim: Pressevakten for utviklingssaker, mobil 913 95 000