Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rekordhøyt bistandsbudsjett i krisetid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår å gi 27,4 milliarder kroner til norsk utviklingssamarbeid i 2010. Det er en økning på 1,2 milliarder kroner fra 2009.

- Det er viktig at Norge opprettholder det rekordhøye nivået på bistanden. Flere land kutter bistandsbudsjettet, selv om vi ser at finanskrisen for alvor har begynt å ramme fattige land, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 

Bistanden utgjør 1,09 prosent av anslaget for bruttonasjonalinntekt (BNI) for 2010.

- Vi står ved våre forpliktelser og forsterker den norske innsatsen for å bidra til at fattige land bedre skal kunne møte konflikter, klimakrisen og finanskrisen, sier Solheim. 

Regjeringen vil videreføre sin satsing på fredsbygging, menneskerettigheter og humanitær bistand, kvinner og likestilling, miljø og klima, ren energi, godt styresett, institusjonsbygging og kamp mot korrupsjon. Regjeringen vil fortsatt ta et spesielt ansvar i oppfølgingen av FNs tusenårsmål om redusert barne- og mødredødelighet. 

Regjeringen vil være ledende i det internasjonale klimaarbeidet, og styrker ytterligere innsatsen mot avskoging i fattige land. Satsingen på klima- og skogprosjektet økes til 2,1 milliarder kroner i 2010. I tillegg gis det en tilsagnsfullmakt på til sammen 1,4 milliarder kroner. Les mer om dette i pressemeldingen fra Miljøverndepartementet. 

I 2010 foreslår regjeringen å øke bistanden på disse områdene:

  • Klima- og skogsatsingen foreslås økt med omlag 650 millioner kroner.
  • Bevilgningen til frivillige organisasjoner foreslås økt med 35 millioner kroner.
  • Innsatsen for barn gjennom Unicef foreslås økt med 50 millioner kroner.
  • Satsingen på forskning og høyere utdanning foreslås økt med 20 millioner kroner, som et ledd i regjeringens India-strategi. 

På grunn av økt tilstrømming av asylsøkere foreslår regjeringen å øke posten for flyktningtiltak i Norge i 2010 over bistandsbudsjettet. Dette er i tråd med internasjonal praksis, og godkjent som bistand av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Pengene administreres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet. 

Pressekontakt: Informasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459.

Til toppen