Historisk arkiv

Støre og Al Gore legger fram rapport om issmelting på COP15

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Priv. til red.

Under issmeltingskonferansen i Tromsø i april ga tidligere visepresident Al Gore og utenriksminister Jonas Gahr Støre et internasjonalt forskerpanel i oppdrag å gjøre opp status for is- og snødekket på jordkloden. Forskerne har nå fullført oppdraget, og 14. desember overleveres sluttrapporten til FNs klimakonvensjon under klimatoppmøtet i København.

Under issmeltingskonferansen i Tromsø i april ga tidligere visepresident Al Gore og utenriksminister Jonas Gahr Støre et internasjonalt forskerpanel i oppdrag å gjøre opp status for is- og snødekket på jordkloden. Forskerne har nå fullført oppdraget, og 14. desember overleveres sluttrapporten til FNs klimakonvensjon (UNFCCC) under klimatoppmøtet i København (COP15).

Rapporten vil bli presentert under en side-event på COP15, Bella-senteret. Arrangementet er åpent.  

Danmarks utenriksminister Per Stig Møller og Grønlands statsminister Kuupik Kleist vil legge frem en rapport om status for issmelting på Grønland under samme side-event. 

13.00 – 14.30 Side-event. Sted: Niels Bohr/Hall H  

15.00 – 15.30 Pressekonferanse med utenriksminister Støre, Danmarks utenriksminister Møller, Grønlands statsminister Kleist og forskerne bak rapportene. Sted: Auditorium 15. 

Utenriksministeren vil være tilgjengelig for enkeltintervjuer etter pressekonferansen så langt tiden tillater. 

Rapporten vil bli lagt ut på UDs nettsider på regjeringen.no 14. desember kl. 13.00.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Marte Lerberg Kopstad, mobil: 995 22 026