Historisk arkiv

30 millioner til økt satsing for arbeidstakernes rettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge nye 30 millioner kroner til den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) for å bedre internasjonale arbeidsstandarder, sikre grunnleggende sosiale rettigheter, styrke nasjonale arbeidstilsyn og arbeide for økt samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

- Den internasjonale finanskrisen har blitt en økonomisk krise og er på vei til å bli en  sosialkrise i mange land. Finanskrisen rammer hele verden, men noen land rammes mer enn andre. Ved å styrke ILO kan vi bidra til å hindre at finanskrisen blir en eskalerende sosial- og politisk krise, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.
 
I følge den internasjonale arbeidsorganisasjonen, ILO, vil 90 millioner flere mennesker være arbeidsledige når vi når 2010. Millioner av dem som blir ledige verden over har ingen sosial beskyttelse som kan ivareta de mest grunnleggende behov. Den økende ledigheten får store sosiale konsekvenser.

- Vi frykter at finanskrisen vil føre til dårligere arbeidsvilkår og svekkede sosiale rettigheter, sier Støre.

Mange av de internasjonale tiltakspakkene mot finanskrisen har vært rettet mot finansnæringen selv. Det har vært viktig for familier, for virksomheter og for lokalsamfunn.  Men det er også viktig at tiltakspakkene beskytter arbeidstakernes grunnleggende rettigheter.

- Regjeringen ønsker at sysselsetting, sosial beskyttelse og kriterier for et anstendig arbeid løftes høyere i den internasjonale debatten om hvordan vi skal møte finanskrisen Arbeidet for å sette internasjonale standarder for et anstendig arbeidsliv, er en viktig del av arbeidet med å bekjempe fattigdom og sikre en mer rettferdig verden, sier Støre.

Les mer om revidert budsjett 2009 på UDs nettsider.