Historisk arkiv

Setter av 200 millioner til fattige land i finanskrise

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen går inn for en tilleggssatsing til land som er dårligst rustet til å møte finanskrisa.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å sette av 200 millioner kroner for å motvirke negative konsekvenser av finanskrisa for fattige land. Denne satsingen over bistandsbudsjettet skal gå til land som er dårligst rustet til å møte krisa.

- Det er de rike landene som har skapt finanskrisa. Den kan føre til at opp mot 90 millioner mennesker kastes ut i fattigdom i år. Disse pengene skal hjelpe de som nå trenger det mest, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Verdensbanken anslår at Afrika vil bli hardest rammet av finanskrisa. Den norske satsingen skal også støtte særlig utsatte grupper som flyktninger og internt fordrevne.

- Arbeidsledighet og press på allerede svake stater rammer de mest sårbare, som mennesker på flukt. Det kan føre til uro som kan true stabiliteten i sårbare land på vei ut av konflikt, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Satsingen består av:

  • 60 millioner kroner for å støtte land i Afrika.
  • 50 millioner kroner til Verdensbankens innsats mot finanskrisen i fattige land.
  • 40 millioner kroner til FNs høykommissær for flyktninger for (UNHCR).
  • 30 millioner kroner til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).
  • 20 millioner kroner til Verdens matvareprogram.

I tillegg vil regjeringen øke støtten til Unicef med 50 millioner til 450 millioner kroner.

Pressekontakt: Ragnhild H. Simenstad (UD), mobil 917 17 459.

Les mer om revidert budsjett 2009 på UDs nettsider.