Forsiden

Historisk arkiv

Nytt FN-organ for kvinner og likestilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

FNs generalforsamling har vedtatt å opprette et nytt organ som skal styrke FNs innsats for kvinner og likestilling. – Dette er et viktig tiltak for å sikre kvinners deltakelse og rettigheter, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

FNs generalforsamling vedtok i går å opprette et nytt organ som skal styrke FNs innsats for kvinner og likestilling. – Dette er et viktig tiltak for å sikre kvinners deltakelse og rettigheter, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

- Verden har ikke råd til å sette halvparten av befolkningen til side. I lang tid har Norge vært pådriver for å få kvinner med på alle arenaer. Dette vedtaket er en konkret oppfølging av Høynivåpanelet som statsminister Jens Stoltenberg ledet og viser at vår stemme blir hørt i FN, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Det nye organet opprettes ved å slå sammen fire eksisterende enheter, og arbeidet skal ledes av en vise-generalssekretær. Målet er at den nye enheten skal være i drift allerede neste vår. 

Beslutningen om å opprette en ny kvinne- og likestillingsenhet kom på tampen av FNs 63. generalforsamling som avsluttet sin sesjon mandag kveld. Verdenssamfunnet har med dette fulgt opp et sentralt forslag som statsminister Stoltenberg fremmet som leder for Høynivåpanelet for FN-reform. FN-panelet la fram sin rapport om tiltak for å styrke FNs arbeid i verdens fattigste land i november 2006.

- Kvinner stiller fremdeles bakerst i køen i svært mange land i verden. Dette er uakseptabelt og må forandres. Den nye kvinne- og likestillingsenheten vil få mye å gjøre. Vi vil jobbe videre for å sikre kvinners deltakelse på viktige områder som konfliktløsing og fredsbygging, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.