Historisk arkiv

Regjeringens India-strategi: Muligheter i mangfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen lanserte fredag en ny strategi for samarbeid mellom Norge og India. Regjeringen etablerer også et India-forum og et forskningsprogram i regi av Norges Forskningsråd - for å fremme norsk forskning på India og forskningssamarbeid mellom Norge og India.

- India er en voksende politisk og økonomisk maktfaktor, både regionalt og globalt. Utviklingen i India gir mange muligheter for Norge og for norsk næringsliv. Med denne strategien ruster vi oss opp for best mulig å møte de mange positive muligheter India representerer, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

Lansering av Indiastrategien Litteraturhuset 28.08.09. Foto: Espen Rikter-Svendsen, UD

- Norge og India er vevd sammen i det globale skjebnefellesskapet rundt klimaendringene. Vi har alle et ansvar for å finne balansen mellom behovet for utvikling og behovet for å sikre fremtidens klima. Norge vil blant annet bidra med faglig ekspertise og finansiering av teknologi for økonomisk vekst med lavt utslipp av klimagasser, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.  

Norges forbindelser med India er i rask utvikling og vekst. Regjeringen ønsker gjennom strategien å styrke, utdype og videreutvikle kontakten på flere viktige områder, blant annet innen klima, miljø, helse, internasjonale spørsmål, næringsliv, og kultur. 

Regjeringen etablerer med lanseringen av strategien et Indiaforum, og et forskningsprogram i regi av Norges Forskningsråd for å fremme norsk forskning på India og forskningssamarbeid mellom Norge og India.