Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Israel setter fredsprosessen i fare

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge tar sterkt avstand fra utkastelsen av to palestinske familier fra sine boliger i bydelen Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem 2. august.

- Utkastelsen av de palestinske familiene bryter med Israels forpliktelser i henhold til folkeretten, og sammen med ødeleggelser av palestinske hjem og byggingen av nye boliger i Øst-Jerusalem setter det fredsprosessen i fare, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.
 
- Det internasjonale samfunn har gjentatte ganger oppfordret israelske myndigheter til å avstå fra slike provoserende handlinger overfor palestinerne i dette området. Det undergraver muligheten for en løsning på spørsmålet om Jerusalem innenfor rammen av en forhandlet to-stats løsning, sier utenriksministeren.