Historisk arkiv

Norge fordømmer dommen mot Aung San Suu Kyi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Dagens dom mot opposisjonspolitiker og Nobel fredsprisvinner Aung San Suu Kyi er uakseptabel. Dette er en politisk dom hvor regimet forsøker å holde Suu Kyi borte fra det forestående valget, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Dagens dom mot opposisjonspolitiker og Nobel fredsprisvinner Aung San Suu Kyi er uakseptabel. Dette er en politisk dom hvor regimet forsøker å holde Suu Kyi borte fra det forestående valget, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

Aung San Suu Kyi ble i dag dømt til tre års fengsel, som av regimet ble omgjort til 18 måneders husarrest. Hun var siktet for brudd på betingelsene for hennes husarrest etter at en amerikansk statsborger i mai tok seg inn på hennes eiendom og overnattet i huset der Suu Kyi ble holdt i husarrest.  

- Regimet går med denne dommen glipp av en mulighet til å vise at de ønsker en inkluderende og demokratisk utvikling i landet. En løslatelse av Aung San Suu Kyi ville vært et skritt i riktig retning foran det planlagte valget nest år, sier Støre.   

-Det er nå viktig med en internasjonal reaksjon mot denne dommen. Jeg vil ta opp saken med FNs generalsekretær når han besøker Norge senere denne måneden, sier utenriksministeren.

Aung San Suu Kyi har sittet i husarrest i 13 av de siste 19 årene. Norge har gjentatte ganger krevd løslatelse av Aung San Suu Kyi og alle andre politiske fanger i Burma.