Historisk arkiv

Utenriksministeren hilser USAs kandidatur til Menneskerettighetsrådet velkommen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

USA har besluttet å stille som kandidat til FNs menneskerettighetsråd ved valget i FNs generalforsamling i mai 2009. Utenriksminister Jonas Gahr Støre hilser velkommen nyheten om at USA stiller som kandidat og engasjerer seg i Menneskerettighetsrådets arbeid.

USA har besluttet å stille som kandidat til FNs menneskerettighetsråd ved valget i FNs generalforsamling i mai 2009. Utenriksminister Jonas Gahr Støre hilser velkommen nyheten om at USA stiller som kandidat og engasjerer seg i Menneskerettighetsrådets arbeid.  

I den amerikanske pressemeldingen står det at beslutningen er i tråd med Obama-administrasjonens nye engasjementpolitikk og at menneskerettigheter er et viktig element i USAs utenrikspolitikk. De fremhever troen på at de kan gjøre rådet mer effektivt ved å arbeide innenfra. USA vil nå sammen med andre land arbeide for å forbedre FNs arbeid på menneskerettighetsfeltet for å fremme de visjoner som er nedfelt i FNs menneskerettightserklæring, heter det i pressemeldingen. 

- Vi ser dette som en positiv nyhet og ser frem til et dypere samarbeid med USA på dette området om begge land velges inn i Menneskerettighetsrådet. Rådet er FNs viktigste organ for å fremme og styrke menneskerettighetene. At USA har besluttet å reengasjere seg i Rådets arbeid vil øke både legitimiteten og gjennomslagskraften til Rådet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Ved valget i New York 12. mai står 18 av Rådets medlemmer for valg. Fra vestlige land har Norge, Belgia og New Zealand lansert sitt kandidatur til tre faste plasser for den vestlige gruppen. New Zealand har nå trukket sitt kandidatur, Norge, Belgia og USA trenger støtte fra et flertall av FNs medlemsland for å bli valgt. Medlemmer av rådet velges for en treårsperiode.